A A A
weather

Mariny Gdańsk

Przystań Jachtowa Marina Gdańsk

Zapraszamy „Mariny Gdańsk” położonej nad
rzeką Motławą w historycznym centrum
Hanzeatyckiego miasta Gdańsk. Przystań ma
290 metrów długości i znajduje się wzdłuż
nabrzeża Szafarnia w pobliżu Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Jest w pełni
wyposażona w elektryczność, oświetlenie,
wodę i urządzenia sanitarne. Droga od
główek portu do mariny jest bardzo łatwa i
zajmuje około 45 minut. Przystań jachtowa
jest w stanie pomieścić jachty żaglowe o
maksymalnym zanurzeniu 3,50 m.

Przystań Jachtowa Sienna Grobla

Marina “Sienna Grobla” jest w pełni
wyposażoną przystanią jachtową z
elektrycznością, oświetleniem, wodą,
zapleczem sanitarnym i małą kuchnią.
Znajduję się w bardzo bliskim sąsiedztwie
centrum Gdańska (700 m. od przystani
jachtowej “Marina Gdańsk”). Ochrona i
monitoring działa 24 godziny na dobę.
Marina jest w stanie pomieścić jachty
żaglowe o maksymalnym zanurzeniu 3,50 m.
w zależności od poziomu wody.

Przystań Jachtowa Żabi Kruk

Marina Żabi Kruk" to w pełni wyposażony
port jachtowy z elektrycznością,
oświetleniem, wodą, zapleczem sanitarnym i
małą kuchnią. Znajduje się z dala od ścisłego
centrum miasta, dzięki czemu przystań jest
kameralna i przytulna. Ochrona i monitoring
pracują 24 godziny na dobę. Marina jest w
stanie pomieścić jachty motorowe i żaglowe
o maksymalnym zanurzeniu 3,50 m. w
zależności od poziomu wody i maksymalnym
air drafcie 2,50 m.

Przystań Jachtowa Tamka

Marina “Tamka” to w pełni wyposażony port
jachtowy z elektrycznością, oświetleniem,
wodą i urządzeniami sanitarnymi. Ochrona i
monitoring działa 24 godziny na dobę.

Marina jest w stanie pomieścić jachty
żaglowe o maksymalnym zanurzeniu 3,5m w
zależności od poziomu wody.

Harbor Marina Gdansk:

We invite you to yacht harbour “Marina
Gdańsk” situated on the Motlawa River in
the historical centre of the Hanseatic city of
Gdańsk. The harbour is 290 meters long and
is situated along the Szafarnia Waterfront
near the Maritime Museum of Gdańsk. It is
fully equipped with electricity, lighting, water
and sanitary facilities. The navigation in the
port of Gdańsk from the main entrance up
to the Marina is very easy and it takes about
45 minutes. Yacht harbour is able to
accommodate sailing yachts with a
maximum draft of 3,50 m.

Harbor Sienna Grobla:

The Marina “Sienna Grobla” is fully equipped
yacht harbor with electricity, lightning, water,
sanitary and small kitchen facilities. Located
in a very close proximity to the center of
Gdansk (700 m. from the yacht harbor
"Marina Gdansk"). Security and CCTV are
operating 24/h. Marina is able to
accommodate sailing yachts with maximum
draft of 3,50 m. depending on the water
levels.

Harbor Żabi Kruk:

The Marina “Żabi Kruk” is fully equipped
yacht harbor with electricity, lightning, water,
sanitary and small kitchen facilities. It is
located little bit far away from the city
center, so the marina is intimate and cozy.
Security and CCTV are operating 24/h.
Marina is able to accommodate motor and
sailing yachts with maximum draft of 3,50 m
depending on the water levels and
maximum air draft 2,50 m.

Harbor Tamka

The “Marina Tamka” is fully equipped yacht
harbour with electricity, lightning, water and
sanitary facilities. Security and CCTV are
operating 24/h. Marina is able to
accommodate sailing yachts with
maximum draft of 3,5m depending on
the water levels.